Journal article Open Access

11 Ways to Completely Ruin Your susz cbd gdynia

f0gfcnh889


DataCite XML Export

<?xml version='1.0' encoding='utf-8'?>
<resource xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xmlns="http://datacite.org/schema/kernel-4" xsi:schemaLocation="http://datacite.org/schema/kernel-4 http://schema.datacite.org/meta/kernel-4.1/metadata.xsd">
 <identifier identifierType="DOI">10.5072/zenodo.727319</identifier>
 <creators>
  <creator>
   <creatorName>f0gfcnh889</creatorName>
  </creator>
 </creators>
 <titles>
  <title>11 Ways to Completely Ruin Your susz cbd gdynia</title>
 </titles>
 <publisher>Zenodo</publisher>
 <publicationYear>2021</publicationYear>
 <dates>
  <date dateType="Issued">2021-02-08</date>
 </dates>
 <resourceType resourceTypeGeneral="JournalArticle"/>
 <alternateIdentifiers>
  <alternateIdentifier alternateIdentifierType="url">https://sandbox.zenodo.org/record/727319</alternateIdentifier>
 </alternateIdentifiers>
 <relatedIdentifiers>
  <relatedIdentifier relatedIdentifierType="DOI" relationType="IsVersionOf">10.5072/zenodo.727318</relatedIdentifier>
 </relatedIdentifiers>
 <rightsList>
  <rights rightsURI="https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/legalcode">Creative Commons Attribution 4.0 International</rights>
  <rights rightsURI="info:eu-repo/semantics/openAccess">Open Access</rights>
 </rightsList>
 <descriptions>
  <description descriptionType="Abstract">&lt;p&gt;Sensi Hemp to specjalistyczny sklep znajdujący się w Gdyni na ul. Świętojańskiej 73, specjalizujący się w dystrybucji naturalnych suplement&amp;oacute;w diety oraz produkt&amp;oacute;w spożywczych tzw. Super Food, kt&amp;oacute;re wykazują bardzo pozytywny wpływ na ludzki organizm. W naszym sklepie znajdziesz najwyższej jakości, naturalne produkty zawierające bezcenny związek o nazwie CBD, kt&amp;oacute;ry zyskał w ostatnim czasie bardzo dużą popularność nie tylko w Polsce ale i na całym świecie.&lt;/p&gt;</description>
 </descriptions>
</resource>
477
1
views
downloads
All versions This version
Views 477477
Downloads 11
Data volume 41.3 kB41.3 kB
Unique views 477477
Unique downloads 11

Share

Cite as