Journal article Open Access

Cong ty Co Phan Kinh Doanh Dia Oc HTP Group

htpgroup2


Dublin Core Export

<?xml version='1.0' encoding='utf-8'?>
<oai_dc:dc xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/" xmlns:oai_dc="http://www.openarchives.org/OAI/2.0/oai_dc/" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xsi:schemaLocation="http://www.openarchives.org/OAI/2.0/oai_dc/ http://www.openarchives.org/OAI/2.0/oai_dc.xsd">
 <dc:creator>htpgroup2</dc:creator>
 <dc:date>2021-04-04</dc:date>
 <dc:description>HTP Group chuyên lĩnh vực tư vấn &amp; quảng bá dự án bất động sản (đất nền, nhà phố,…). Với nỗ lực vào sự phát triển của ngành bất động sản Việt Nam.</dc:description>
 <dc:identifier>https://zenodo.org/record/772493</dc:identifier>
 <dc:identifier>10.5072/zenodo.772493</dc:identifier>
 <dc:identifier>oai:zenodo.org:772493</dc:identifier>
 <dc:relation>doi:10.5072/zenodo.772492</dc:relation>
 <dc:rights>info:eu-repo/semantics/openAccess</dc:rights>
 <dc:rights>https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/legalcode</dc:rights>
 <dc:title>Cong ty Co Phan Kinh Doanh Dia Oc HTP Group</dc:title>
 <dc:type>info:eu-repo/semantics/article</dc:type>
 <dc:type>publication-article</dc:type>
</oai_dc:dc>
92
0
views
downloads
All versions This version
Views 9292
Downloads 00
Data volume 0 Bytes0 Bytes
Unique views 9191
Unique downloads 00

Share

Cite as