Journal article Open Access

Kamagra

mittrafter


DCAT Export

<?xml version='1.0' encoding='utf-8'?>
<rdf:RDF xmlns:rdf="http://www.w3.org/1999/02/22-rdf-syntax-ns#" xmlns:adms="http://www.w3.org/ns/adms#" xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/" xmlns:dct="http://purl.org/dc/terms/" xmlns:dctype="http://purl.org/dc/dcmitype/" xmlns:dcat="http://www.w3.org/ns/dcat#" xmlns:duv="http://www.w3.org/ns/duv#" xmlns:foaf="http://xmlns.com/foaf/0.1/" xmlns:frapo="http://purl.org/cerif/frapo/" xmlns:geo="http://www.w3.org/2003/01/geo/wgs84_pos#" xmlns:gsp="http://www.opengis.net/ont/geosparql#" xmlns:locn="http://www.w3.org/ns/locn#" xmlns:org="http://www.w3.org/ns/org#" xmlns:owl="http://www.w3.org/2002/07/owl#" xmlns:prov="http://www.w3.org/ns/prov#" xmlns:rdfs="http://www.w3.org/2000/01/rdf-schema#" xmlns:schema="http://schema.org/" xmlns:skos="http://www.w3.org/2004/02/skos/core#" xmlns:vcard="http://www.w3.org/2006/vcard/ns#" xmlns:wdrs="http://www.w3.org/2007/05/powder-s#">
 <rdf:Description rdf:about="https://doi.org/10.5072/zenodo.837615">
  <dct:identifier rdf:datatype="http://www.w3.org/2001/XMLSchema#anyURI">https://doi.org/10.5072/zenodo.837615</dct:identifier>
  <foaf:page rdf:resource="https://doi.org/10.5072/zenodo.837615"/>
  <dct:creator>
   <rdf:Description>
    <rdf:type rdf:resource="http://xmlns.com/foaf/0.1/Agent"/>
    <foaf:name>mittrafter</foaf:name>
   </rdf:Description>
  </dct:creator>
  <dct:title>Kamagra</dct:title>
  <dct:publisher>
   <foaf:Agent>
    <foaf:name>Zenodo</foaf:name>
   </foaf:Agent>
  </dct:publisher>
  <dct:issued rdf:datatype="http://www.w3.org/2001/XMLSchema#gYear">2021</dct:issued>
  <dct:issued rdf:datatype="http://www.w3.org/2001/XMLSchema#date">2021-05-26</dct:issued>
  <owl:sameAs rdf:resource="https://sandbox.zenodo.org/record/837615"/>
  <adms:identifier>
   <adms:Identifier>
    <skos:notation rdf:datatype="http://www.w3.org/2001/XMLSchema#anyURI">https://sandbox.zenodo.org/record/837615</skos:notation>
    <adms:schemeAgency>url</adms:schemeAgency>
   </adms:Identifier>
  </adms:identifier>
  <dct:isVersionOf rdf:resource="https://doi.org/10.5072/zenodo.837614"/>
  <dct:description>&lt;p&gt;Naturalnie możesz także korzystać z innowacyjnych tabletek jakimi Viagra, ale poprawniej będzie jak postawisz na tańsze odpowiedniki. Pośr&amp;oacute;d nich jest nie tylko Kamagra ale r&amp;oacute;wnież na przykład Cialis. Jednakże uważaj przy kupnie na fałszywe i wprowadzające w błąd artykuły.&amp;nbsp;&lt;a href="https://www.aptekakamagra.pl/kamagra.html"&gt;&lt;strong&gt;Kamagra 100&lt;/strong&gt;&lt;/a&gt;&lt;/p&gt;</dct:description>
  <dct:accessRights rdf:resource="http://publications.europa.eu/resource/authority/access-right/PUBLIC"/>
  <dct:accessRights>
   <dct:RightsStatement rdf:about="info:eu-repo/semantics/openAccess">
    <rdfs:label>Open Access</rdfs:label>
   </dct:RightsStatement>
  </dct:accessRights>
  <dct:license rdf:resource="https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/legalcode"/>
  <dcat:distribution>
   <dcat:Distribution>
    <dcat:accessURL rdf:resource="https://doi.org/10.5072/zenodo.837615">https://doi.org/10.5072/zenodo.837615</dcat:accessURL>
    <dcat:byteSize>7213527</dcat:byteSize>
    <dcat:downloadURL rdf:resource="https://sandbox.zenodo.org/record/837615/files/Ep68-Song-73.mp3">https://sandbox.zenodo.org/record/837615/files/Ep68-Song-73.mp3</dcat:downloadURL>
    <dcat:mediaType>audio/mpeg</dcat:mediaType>
   </dcat:Distribution>
  </dcat:distribution>
 </rdf:Description>
</rdf:RDF>
149
0
views
downloads
All versions This version
Views 149149
Downloads 00
Data volume 0 Bytes0 Bytes
Unique views 129129
Unique downloads 00

Share

Cite as