Journal article Open Access

Tra hoa Dulavi

trahoadulavi1


Dublin Core Export

<?xml version='1.0' encoding='utf-8'?>
<oai_dc:dc xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/" xmlns:oai_dc="http://www.openarchives.org/OAI/2.0/oai_dc/" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xsi:schemaLocation="http://www.openarchives.org/OAI/2.0/oai_dc/ http://www.openarchives.org/OAI/2.0/oai_dc.xsd">
 <dc:creator>trahoadulavi1</dc:creator>
 <dc:date>2021-06-04</dc:date>
 <dc:description>Trà hoa Dulavi cao cấp được làm từ 100% hoa thiên nhiên hữu cơ sấy khô nhiều loại. Cung cấp sỉ và lẻ trên toàn quốc. Uy tín - chất lượng với nhiều năm kinh nghiệm</dc:description>
 <dc:identifier>https://zenodo.org/record/848636</dc:identifier>
 <dc:identifier>10.5072/zenodo.848636</dc:identifier>
 <dc:identifier>oai:zenodo.org:848636</dc:identifier>
 <dc:relation>doi:10.5072/zenodo.848635</dc:relation>
 <dc:rights>info:eu-repo/semantics/openAccess</dc:rights>
 <dc:rights>https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/legalcode</dc:rights>
 <dc:title>Tra hoa Dulavi</dc:title>
 <dc:type>info:eu-repo/semantics/article</dc:type>
 <dc:type>publication-article</dc:type>
</oai_dc:dc>
89
3
views
downloads
All versions This version
Views 8989
Downloads 33
Data volume 81.5 kB81.5 kB
Unique views 8989
Unique downloads 22

Share

Cite as