Journal article Open Access

So Sanh Gia

sosanhgia2


Dublin Core Export

<?xml version='1.0' encoding='utf-8'?>
<oai_dc:dc xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/" xmlns:oai_dc="http://www.openarchives.org/OAI/2.0/oai_dc/" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xsi:schemaLocation="http://www.openarchives.org/OAI/2.0/oai_dc/ http://www.openarchives.org/OAI/2.0/oai_dc.xsd">
 <dc:creator>sosanhgia2</dc:creator>
 <dc:date>2021-06-04</dc:date>
 <dc:description>Sosanhgia.com.vn là website so sánh giá tự động, chia sẻ mã coupon, đánh giá sản phẩm trên các trang thương mại điện tử lớn và uy tín nhất hiện nay</dc:description>
 <dc:identifier>https://zenodo.org/record/849582</dc:identifier>
 <dc:identifier>10.5072/zenodo.849582</dc:identifier>
 <dc:identifier>oai:zenodo.org:849582</dc:identifier>
 <dc:relation>doi:10.5072/zenodo.849581</dc:relation>
 <dc:rights>info:eu-repo/semantics/openAccess</dc:rights>
 <dc:rights>https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/legalcode</dc:rights>
 <dc:title>So Sanh Gia</dc:title>
 <dc:type>info:eu-repo/semantics/article</dc:type>
 <dc:type>publication-article</dc:type>
</oai_dc:dc>
209
3
views
downloads
All versions This version
Views 209209
Downloads 33
Data volume 103.6 kB103.6 kB
Unique views 209209
Unique downloads 33

Share

Cite as